Özge Yıldırım
Yazar

A.Ü. Veteriner Fakültesi İntern Veteriner Hekim

Veteriner Hekim
Özverili
+4