Mavi Dil (Bluetongue) Hastalığı

Mavi dil (bluetongue) hastalığı nedir? Mavi dil hastalığının etkeni nedir? Mavi dil hastalığının belirtileri nelerdir? Mavi dil hastalığı hangi hayvanlarda görülür? Mavi dil hastalığının tedavisi var mı? Mavi dil hastalığının aşısı var mı? Mavi dil hastalığı insanlara bulaşır mı?

Bu soruların ve tüm merak edilen soruların cevabını yazımızda sizler için derledik.

Mavi dil (bluetongue) hastalığı adından da anlaşılacağı gibi enfekte canlının klinik bulgularında dilinin mavi renk almasıyla karakterize, sokucu sinekler grubunda yer alan culicoides cinsi sineklerin vektörlüğünde bulaşan, özellikle koyunlarda klinik bulguların görüldüğü, sığır, keçi gibi evcil geviş getirenlerde de subklinik seyreden viral bir hastalıktır.


Etiyoloji


Mavi dil (bluetongue) hastalığı etkeni, RNA virüslerinden olan Reoviridae ailesine bağlı Orbivirus cinsidir. Orbiviruslara aynı zamanda bluetongue virüsü (BTV)’de denir. İlk kez Güney Afrika’da ortaya çıkan bu hastalık tüm dünyaya yayılmış ve dünyada 29 serotipi mevcuttur. Türkiye’de ise 4 serotip bulunmaktadır. Serotip 4, 9, 16 izole edilirken ayrıca serotip 2’ye karşı da hayvanlarda antikor varlığı tespit edilmiştir.


Epidemiyoloji ve Epizootoloji