Köpek ve Kedilerde Raşitizm

Tıpkı insanlarda olduğu gibi hayvanlarda da çeşitli vitaminlerin gereksinimine, güneş ışığına ve sağlıklı bir beslenmeye dikkat edilmesinde fayda vardır. Raşitizm; yavru hayvanlarda/büyüme çağında olanlarda sıklıkla görülen, D vitamini, fosfor, kalsiyum eksiliğinde yaşanan, kemiklerde ve dişlerde deformasyonla seyreden ortopedik bir hastalıktır. Kangal ırkı gibi hızlı serpilmeye müsait ırklarda yatkınlık olabilir. Bu hastalıkta güneş ışığının rolü büyüktür. Öyle ki; uzunca bir süre güneş ışığı göremeyen bilhassa gelişim çağındaki hayvanlarda deri altındaki dehidrokolestrol, D3 vitaminine dönüştürülemez, ki bilindiği üzere D3' ün sonsuz kaynağı güneş ışığıdır.


Raşitik hayvanların bacaklarında görsel bozukluklar oluşabilir, çapraz bir hal, X veya O şeklini alabilir, yavruysa büyüme durur. Anne sütünü yeterince alamamış birçok yavru da bu hastalığa yakalanma eğilimindedir. Bu nedenle tamamen bireysel beslenmeye geçmemiş yavrular kesinlikle dış müdahale ile sütten kesilmemelidir. Tüm hayvan türlerinde görülmesi muhtemel olup; sıklıkla köpek ve kedi yavrularında, buzağı ve domuzlarda da rastlanır.Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünde yayımlanan bir makalede;

"Hastalığın oluşum mekanizmasında başlıca vitamin D eksikliğinin kan ve kalsiyum düşüklüğü (hipokalsemi) ve kan fosfor düzeyi düşüklüğü (hipofosfotemi) ile seyreden biyokimyasal yetersizlikler yer almaktadır. Kalsiyumun yanı sıra; vitamin D, A, bakır, çinko ve manganez de iskelet gelişiminde rol oynayan maddelerdir. En yaygın nedenleri beslenmelerdeki vitamin D ve fosfor yetersizlikleridir. Raşitizm kalsiyum eksikliğine bağlı oluşabildiği gibi nadir olarak doğal yollarla da şekillenebilir." şeklinde kaydedilmiştir.


Raşitizm iki şekilde sınıflandırılabilir;


1) D Vitaminine Bağlı Gelişen Raşitizm