Kedilerde ve Köpeklerde Kan Tahlillerinin Yorumlanması

Kedilerde kan tahlili nasıl yapılır? Köpeklerde kan tahlili nasıl yapılır? Kedi kan tahlili sonuçları nasıl yorumlanır? Köpeklerde kan tahlili değerleri nelerdir? Kedilerde/köpeklerde kan tahlili fiyatı ne kadardır?


Bu yazımızda, yukarıdaki soru başlıklarının cevaplarını sizler için derledik.


Sevgili Vet Sözlük takipçileri, öncelikle şunu belirtmeliyiz ki yapılan kan tahlilleri; Veteriner Hekim’ e tedavide izleyeceği yolun rehberi, hayvan sahiplerinin de dostlarımız adına raporu olarak sayılır. Bir veteriner hekim, izleyeceği tedavi yolunu büyük ölçüde kan tahlil sonuçlarına göre şekillendirebilir. Hangi sıkıntıyla karşı karşıya kalındığı konusunda hekim için bir gösterge olabilir. Dolayısıyla aynı bizlerin de kendimiz adına önem verdiğimiz, rutin olarak kontrol ettirdiğimiz kan değerleri, bir o kadar patili dostlarımız için de önem arz etmektedir. Hekimler, kan testlerini herhangi bir vücut sistemine özel hastalıkları ya da sistemik hastalıkları, organ yetmezliklerini, uygulanan diyetin kalitesini, akut ya da kronikleşmiş hastalıkları, enfeksiyonları, kanseri, anemiyi vb. birçok durumu teşhis anlamında adeta bir kılavuz olarak kullanmaktadırlar. Bir hekim kan testi önerdiğinde, bazı hasta sahiplerinin bu durumu ekstra maliyet olarak değerlendirmelerine şahit olmak çok üzücü.


Bu yazımız umarım tahlil sonuçlarının yorumlanmasında kolaylık sağlayacağı kadar, aynı zamanda bilinç katan bir yazı olur.


Detaylara geçmeden önce söyleyelim, Hemogram testi (tam kan sayımı), yani CBC olarak bilinen test, tam kan tahlili olarak da ifade edilir. Kan hücrelerinin türleri ve bunların değerleri hakkında önemli bilgilen veren test olarak da söylenir.


Bu testler yapılırken, dostlarımızın aç ya da tok olması fazla önemli olmasa da hekimler tarafından açlık durumu tavsiye edilir. Bu durum değerlerin daha net ortaya çıkmasını sağlar.


(Fotoğraf için yazarımız Egehan Özfen' e teşekkürler...)


Kan Tahlillerindeki Kısaltmalar Ne Anlama Geliyor?


Yapılan hemogram testlerinde birçok kısaltmalara şahit olabiliyoruz, bunların ne anlama geldiğini sizler için aşağıda belirtelim:


· RBC (Kırmızı Kan Hücreleri) Alyuvarlar, yani vücutta oksijeni – karbondioksiti taşıyan hücreleri ifade eder.


· MCV Alyuvarların ortalama büyüklüğünü ölçer, alyuvar boyutları aynı zamanda hücrenin ömrünü de ifade eder ve kanda fazla miktarda büyük, yani olgunlaşmış alyuvar varlığı, yeni alyuvar üretimi konusunda şüpheler uyandırabilir.


· MCH Alyuvarların, yani eritrositlerin barındırdığı hemoglobin miktarının hesaplanması için kullanılan değerdir. Hemoglobinler oksijeni, karbondioksidi ve istenmeyen durumlarda diğer bileşikleri taşıyan yardımcı proteinlerdir.


· Hb-HGB (Hemoglobin) Dolaşımda vücut gereksinimlerini karşılayacak moleküllerin taşınmasına aracılık eden yardımcı proteinlerdir.


· Htc (Hematokrit) Alyuvarların dolaşımdaki kan miktarına göre hacminin oranını ifade eder.


· MCHC (Ortalama Eritrosit Hemoglobin Konsantrasyonu)

Alyuvarlarımızda hemoglobinler aracılığıyla taşınan oksijen ve karbondioksit moleküllerinin miktarına yönelik değerlendirmedir.


· RDW (Kırmızı Kan Hücresinin Değişim Genliği) Kırmızı kan hücrelerinin belirli bir yaşam süresi içerisinde dolaşımda bulunması, süresi dolduğunda yenilenmeleri önem arz eder. Dolaşımda fazla miktarda olgun ya da fazla miktarda genç alyuvar hücresi bulunması birtakım sıkıntılar doğurabilir, RDW ölçümü bu değerleri ifade etmektedir.


· PLT (Platelet- Trombosit) Kemik iliği tarafından üretilen, kanda pıhtılaşma faktöründe önemli rol oynayan hücrelerin kandaki miktarını ifade eden değerdir.


· MPV (Ortalama Trombosit Hacmi) Trombositler ile ilgili rahatsızlıkların tespitinde kullanılan parametredir. Trombosit büyüklüğünün artışı sonucu damar hastalıklarına zemin hazırlanma ihtimali yüksektir.


· PDW Kandaki trombositlerin dağılım aralığıdır. MPV ile benzer kriterlerdedir, genellikle fazla kanama vakalarıyla karşılaşılan hastalardan istenilmektedir.


· PCT (Prokalsitonin) Enfeksiyonların bakteriyel olup olmadığının ayrıştırılması için kullanılan değerdir. Sağlıklı bireylerde tahlilde gözükmeyecek kadar azdır. Yüksek olması, sistemik enfeksiyonlara işaret edebilir.


· WBC (Beyaz Kan Hücreleri) Akyuvarlar, vücutta enfeksiyonlarla savaşan hücreleri ifade eder. Sayısı ve çeşidi ölçülür. Bu hücrelerin alt gruplarında lenfositler; bazofiller, eozinofiller ve monositler de bulunur.


· Nötrofil

Akyuvar çeşitleri arasında miktar olarak en fazla bulunandır. Vücuda giren yabancı organizmalara karşı ilk karşılamayı gerçekleştiren WBC türüdür. Bağışıklık sisteminin kilit noktasıdır. Mantarları ve bakterileri sindirir. Bu etkenler tarafından oluşan enfeksiyonlarda kanda artış gösterirler.


· Lenfosit Kemik iliğinde üretilirler. B ve T lenfositler olmak üzere iki türde incelenirler. Vücutta yabancı organizma varlığında diğer bağışıklık sistemi hücrelerini uyarmak amacıyla harekete geçerler. Özellikle viral enfeksiyonlarda artış gösterirler.


· Monosit ve Makrofaj Kemik iliğinde üretilirler, yapıca en büyük olan WBC türüdür. Bakterilere karşı saldırıya geçerler ve ölü hücre temizliği rolü üstlenirler.


· Eosinofil Paraziter enfeksiyonlarda ve alerjik reaksiyonlarda kendilerini gösterirler. Bu durumlarda koruyucu rol üstlenirler.


· Bazofil Vücutta IgE (immunoglobulin E) antikoru üretiminden sorumludur. Kanın akışkan yapısını korur, paraziter enfeksiyonlarda artış gösterir ve mücadelede rol oynar. Çok erken safhalarda kanser hücreleriyle mücadele ettiği de belirtilmiştir.


Not: Aşağıdaki tabloda paylaşılan bilgileri tamamıyla referans almayınız. Değerlerin eksikliği/fazlalığı durumlarına göre ifade edilen belirtiler, son aşamada gözlemlenebilen klinik durumlar olabilirler. Paylaşılan belirtiler, daha çok fikir edinilmesi amacıyla oluşturulmuştur.


Kedilerde ve Köpeklerde Normal Hematolojik Aralıklar


Kaynak olarak (https://www.sirinvet.com/post/kedi-ve-kopeklerde-normal-kan-degerleri) adresindeki tablo referans alınmıştır.

Kan Tahlil Fiyatları Ne Kadar?


Kan tahlillerinin yapıldığı kliniklerdeki asgari alt sınır fiyat tarifeleri, bulunduğunuz ilin Veteriner Hekimler Odası tarafından belirlenmektedir. Fiyat tarifesini öğrenmek için Odalara ait web sitelerini ziyaret edebilir, ya da hekiminize danışabilirsiniz. Bazı illerimizin 2021 yılı fiyat tarifeleri aşağıda belirtilmiştir:


İSTANBUL


ANKARAİZMİR


ANTALYA